بانک تخصصی مقالات و جزوات دانشجویی

فروش آنلاین مقالات دانشجویی، پروپوزال، پروژه، گزارش کارآموزی و کارورزی، طرح کسب و کار، طرح توجیهی کارآفرینی ، بروشور، پاورپوئینت و...

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 520
  • بازدید دیروز : 1065
  • بازدید کل : 295077

پایان نامه مباني ومستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي


پایان نامه مباني ومستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي

پایان نامه مباني ومستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي

 

چكيده :

اين تحقيق با روش كتابخانه اي از طريق مطالعه و پژوهش در آثار و تاليفات شهاب الدين سهروردي تهيه و تدوين شده است. محور اساسي تحقيق مستندات قرآني شيخ اشراق در مباحث فلسفي و عرفاني خود مي باشد. به عبارت ديگر محقق سعي دارد بيان كند كه سهروردي بيشتردر كدام بحث هاي فلسفي و عرفاني ازآيات و روايات استفاده كرده است و همچنين چگونگي استنادبه آيات قرآني را در نظام فلسفي اين حكيم اشراقي تشريح مي كند.

با توجه به تحقيقات صورت گرفته چنين استنباط مي شود كه شيخ اشراق به صورت عمده در مباحث نفس، واجب الوجود، نور و ظلمت و عقول در بيشتر آثار خود ازجمله: الواح عماديه….. سعي نموده است تا آراي فلسفي و عرفاني خود را پس ازاينكه با براهين عقلي اثبات ساخته، با آيات قرآني توجيه و تاييد كند و در مقدمه اين كتاب نيز به اين موضوع تصريح شده است.

در ارتباط با چگونگي استناد به آيات قرآني هم به نظر مي رسد كه استفاده ازآيات وروايات در حكمت فلسفي سهروردي عمدتاً در جهت تبيين سازگاري ميان عقل ووحي بكار رفته است و بر همين اساس در حكمت مشربي پايه ريزي نمود كه جامع بحث و استدلال وذوق و شهود بود. همچنين مي توان ادعا كرد كه سهروردي در مقابل مخالفان فلسفه آيات و احاديث را وقايه ي افكار فلسفي و عرفاني خود قرار مي دهد و كلام الهي را مويد سخن خويش مي سازد

 

تعداد صفحات 155 word

 

فهرست مطالب

اول فصل: كليات........................................................................................................................1

1-1 مقدمه.............................................................................................................2

1-2 سؤالات اصلي تحقيق......................................................................................3

1-3 ضرورت تحقيق..............................................................................................5

1-4 هدف تحقيق...................................................................................................5

1 - 5 روش تحقيق..................................................................................................5.

1-6 زندگي سهروردي...........................................................................................6

1-7 مكتب اشراق...................................................................................................8

1-8 لزوم تمسك به كتاب قرآن و سنت...............................................................10

1-9 تاويل فلسفي آيات.........................................................................................12

1-10 تلفيق آراء و تاويل آيات..............................................................................14

1-11 جمع بندي فصل اول....................................................................................17

فصل دوم: معرفت نفس.........................................................................................................18

2-1 سير تاريخي بحث معرفت نفس.......................................................................19

2-2 ابن سينا ..........................................................................................................22

2-3 نفس چيست...................................................................................................23

2-4 در معاني واژه نفس........................................................................................25

2-5 برهان سهروردي در تجرد نفس.......................................................................27

2-6 ديدگاه شيخ اشراق درباره حدوث نفس..........................................................29

2-6-1 طريق ديگر................................................................................................33

2-6-2 برهان ديگر................................................................................................33

2-7 بقاي نفس......................................................................................34

2-8 مراتب نفس ارديدگاه شيخ اشراق...............................................................39

2-9 احوال نفس...............................................................................................43

2-10 مقايسه خلقت نبات و حيوان و انسان.........................................................46

2-11 هدايت عامه.............................................................................................51

2- 12 نفوس بشري............................................................................................53

2-14 تكامل نفس ناطقه از نظرشيخ اشراق..........................................................55

2- 14 نفس ناطقه جسماني نيست......................................................................56

2-15 عقل و نفس.............................................................................................59

2-16 قواي نفس...............................................................................................61

2-17 نفس آسماني و نفس ارضي......................................................................62

2-18 مناسبت بين نفس ناطقه وروح حيواني.......................................................64

2-19 جمع بندي فصل دوم.................................................................................65

فصل سوم: واجب الوجود.............................................................................67

3-1 افق خداشناسي در حكمت شيخ اشراق.........................................................68

3-2 در اثبات واجب الوجود...............................................................................70

3-2-1 برهاني ديگر............................................................................................71

3-2-2 برهاني ديگر از حكمه الاشراق.................................................................73

3-3 وجود نفس ناطقه دليلي بر وجود خدا...........................................................74

3-4 فعل واجب الوجود.....................................................................................78

3-5- صفات واجب الوجود..............................................................................84

3-5-1 غني مطلق..............................................................................................86

3-5-2 جواد حقيقي..........................................................................................90

3-5-3 اراده واجب الوجود................................................................................93

3-5-4 قضا و قدر الهي......................................................................................94

3-5-5 علم باري تعالي......................................................................................98

3-5-6 واجب الوجود خير محض است...........................................................100

3-6 جمع بندي فصل سوم...............................................................................102

4- فصل چهارم: نور و ظلمت...........................................................................103

4-1 نور و ظلمت دو واژه كليدي حكمت اشراق..............................................104

4.-2 خدا نورالانوار است.................................................................................108

4-3 هو رخش................................................................................................ 111

4-4 تقسيم عوالم.............................................................................................116

4-5 نسبت بين موجودات عوالم.......................................................................116

4-6 تبيين صدور عالم از نورالانوار...................................................................118

4-7 صادر اول ازواحد حقيقي يا نورالانوار........................................................119

4-8جمع بندي فصل چهارم نور و ظلمت..........................................................121

5-فصل پنجم: عقول مجرد...............................................................................122

5-1 عقول........................................................................................................123

5-2 الواحد لايصدر عنه الا الواحد....................................................................126

5 -3 قاعده امكان اشرف..................................................................................128

5-4 وجه تمايز عقول و جايگاه آن درحكمت اشراق با حكمت مشاء................130

5-5 ويژگي هاي عالم عقول ازديدگاه شيخ اشراق............................................131

5-6 مراتب مختلف عقول كه واسطه آفرينش هستند از ديدگاه شيخ اشراق........135

5-7 عقل فعال ازنظرشيخ اشراق.........................................................................137

5-8 عقل فعال واسطه در آفرينش نفوس انساني.................................................139

5-9 برتري انسان بر فرشته................................................................................140

5-10جمع بندي فصل پنجم..................................................................................143

6- فصل ششم نتيجه گيري.................................................................................................145

منابع ومآخذ......................................................................................................................150

  

  انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 88

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هرگونه سوالي داشتيد لطفا ازطريق شماره تلفن (9224344837)و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما